Heb jij die grijze gebogen buizen wel eens gezien die boven de grond uitkomen in Amsterdam? Ze staan er natuurlijk niet zonder reden, maar waarvoor ze dienen? Dat lees je hier! Het gaat om de ontluchtingsbuizen van een zogeheten ‘bergbezinkbassin’. Een wat? Een bergbezinkbassin Om te voorkomen dat vies rioolwater in het oppervlaktewater komt, worden […]

Heb jij die grijze gebogen buizen wel eens gezien die boven de grond uitkomen in Amsterdam? Ze staan er natuurlijk niet zonder reden, maar waarvoor ze dienen? Dat lees je hier!

Het gaat om de ontluchtingsbuizen van een zogeheten ‘bergbezinkbassin’. Een wat?

Een bergbezinkbassin

Om te voorkomen dat vies rioolwater in het oppervlaktewater komt, worden op verschillende plekken deze bergbezinkbassins gebruikt. Bij hevige regenbuien stijgt het waterpeil in het riool. Het teveel aan water loopt dan vervolgens in deze bassins. Door de buizen die boven de grond uitkomen, kan de lucht uit het bassin ontsnappen als het volstroomt met water.

Schoon water

De vervuiling in het rioolwater zakt in het bassin naar beneden. Het schonere water dat in het bassin aan de oppervlakte drijft, stroomt daarna via een spoelreservoir naar het oppervlaktewater van een rivier of ander water.

De bak waar de vervuiling van het rioolwater in achterblijft, wordt na de hevige bui schoongespoten. Dat vuile water wordt weer terug het riool ingepompt. Zo blijft het water in de rivieren schoon en wordt de vervuiling naar het riool gestuurd waar het thuishoort.

Onder de grond

Dus die buizen boven de grond dienen voor ontluchting, maar hoe ziet zo’n bassin er dan onder de grond uit? Dat is op onderstaande, schematische tekening te zien. Ook wordt er wel eens een filter op een ontluchtingsbuis gezet. Dat zie je op de onderste foto.

Werking bergbezinkbassin|Foto: Havendienst Haarlem

Met filter

De grijze kap die boven de grond uitsteekt is de filter die op de ontluchtingsbuis zit.

Bergbezinkbassin met filter | Foto: Havendienst Haarlem

Bron: Rens Blommaert, technisch coördinator en preventiemedewerker bij de Havendienst van gemeente Haarlem

We zochten nog veel meer voor je uit…