Een opmerkelijke cryptozaak heeft zich ontwikkeld in Zoetermeer. Een vrouw die in de bijstand zat is namelijk haar uitkering kwijtgeraakt nadat bleek dat ze aanzienlijke bedragen verhandelde in crypto. Haar crypto-avontuur was echter niet aangegeven bij de gemeente.

Gemeente wist niks van cryptohandel

De vrouw, woonachtig in Zoetermeer, werd door de sociale dienst betrapt op het handelen in cryptovaluta terwijl ze nog steeds afhankelijk was van een bijstandsuitkering. Het blijkt dat ze substantiële bedragen investeerde en winst maakte met haar uitgebreide cryptohandel. De vrouw vocht de beslissing aan, zonder succes. Dit leidde tot de intrekking van haar uitkering, na uitspraak van de voorzieningenrechter.

Het is cruciaal voor personen die een bijstandsuitkering ontvangen om de gemeente volledig op de hoogte te stellen van al hun inkomsten. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de beoordeling van de geschiktheid voor een uitkering. In het geval dat de gemeente niet over alle benodigde informatie beschikt, behoudt zij het recht om de uitkering in te trekken. Dit kan de desbetreffende gemeente ook doen met terugwerkende kracht indien nodig.

Op het matje geroepen

In september van vorig jaar ontving de Zoetermeerder een brief van de gemeente, waarin zij werd verzocht om aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot haar financiële situatie. De gemeente vroeg om afschriften van al haar bankrekeningen van de afgelopen drie maanden, evenals een gedetailleerd overzicht van haar andere financiële activa. Ze kreeg twee weken de tijd om alle gegevens voor te leggen aan de gemeente.

De vrouw kwam met te magere bewijzen, oordeelde de gemeente. Als reactie hierop werd haar bijstandsuitkering ingetrokken en werd zij uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentekantoor. Tijdens dit gesprek ontdekte de gemeente nieuwe financiële middelen: een bankrekening bij Triodos met een saldo van €20.000, evenals transacties op cryptobeurs Coinbase en de online bank N26.

Rechter doet uitspraak

De gemeente gaf de vrouw een derde en laatste kans om volledige openheid te geven over haar financiën. Toen zij ook na deze kans geen adequate informatie verschafte, besloot de gemeente in december om definitief haar uitkering in te trekken.

De vrouw heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing en beweert dat zij alle beschikbare gegevens heeft verstrekt. De gemeente Zoetermeer gaat hier niet mee akkoord en stelt dat de vrouw hiermee haar verplichtingen met betrekking tot informatieverstrekking heeft geschonden.

De voorzieningenrechter heeft in de uitspraak de gemeente volledig gesteund. Volgens de rechter heeft de vrouw onvoldoende gedetailleerde overzichten van haar Paypal- en N26-rekeningen verstrekt. Het screenshot van haar Paypal-rekening toonde slechts aan dat ze geen toegang had, zonder duidelijkheid over waarom. Het Excel-bestand van haar N26-rekening werd afgewezen als bewijs omdat dit handmatig kan worden aangepast.

Het bericht Crypto winst leidt tot verlies uitkering van vrouw in bijstand verscheen eerst op Crypto Insiders.