Bitcoin (BTC) heeft een aanzienlijke terugtrekking gezien van exchanges, waarbij het een dieptepunt heeft bereikt dat sinds december 2017 niet meer is waargenomen. Op dit moment is de marktwaarde van Bitcoin indrukwekkend gestegen naar $45.500. Ondanks deze bullish trend hebben handelaren voor de derde opeenvolgende week een sceptische houding aangenomen, wat erop wijst dat er een voorzichtige sentiment heerst op de markt.

De prijsrichting van Bitcoin heeft onlangs een succesvolle ommekeer ondergaan, waarbij het zijn dominantie over altcoins heeft vergroot. De afname van het aanbod van Bitcoin op exchanges, dat nu slechts 5,3% van het totale aanbod bedraagt, duidt op een sterke vasthoudendheid onder investeerders. Deze uitstroom van exchanges kan een weerspiegeling zijn van de voortdurende opkomst van zelfbewaring onder crypto-investeerders.

De markt heeft Bitcoin’s prijs zien doorbreken door weerstandsniveaus, waarbij het een intraday piek van $46.225 bereikte. Deze vooruitgang naar boven toe duidt op het robuuste prijsdoorbraak-potentieel van het activum. Echter, de drempel van $47.000 vertegenwoordigt een massief weerstandsniveau op de grafiek en een historisch breekpunt.

Het vermogen van Bitcoin om deze prijs te doorbreken en boven dit niveau te handhaven, zou een indicatie zijn van een voortzetting van de rally. Bitcoin’s recente prijsactie heeft gezien dat het belangrijke voortschrijdende gemiddelden test, waarbij het activum momenteel boven de korte termijn gemiddelden handelt, wat wijst op het potentieel voor voortgezette opwaartse beweging. Echter, de dreigende weerstand op $47.000 staat als een formidabele barrière die de cryptocurrency moet overwinnen om zijn opwaartse traject te handhaven.

De uitkomst van de test van de drempel van $47.000 zal waarschijnlijk de toon zetten voor het marktgedrag van Bitcoin in de komende weken en zou ofwel de bull trend van het activum bevestigen of tot een correctie kunnen leiden.

Het bericht Bitcoin wordt aanzienlijk teruggetrokken van exchanges verscheen eerst op CryptoBenelux.